"ABC" - GORNIŠKI IZRAZI

B

balvan - Zelo velika, tudi več ton težka skala.
bivak vreča - Lahka, spalni, podobna vreča, za bivakiranje v sili.
bok - Ploskev, ki omejuje steber, steno.

Č

čelada - kos zaščitne opreme za glavo.
čelna svetilka - svetilka, ki jo namestimo na glavo oziroma na čelado, da imamo proste roke za plezanje.

G

gora - Izrazita, visoka vzpetina zemeljskega površja.
gorovje - v zaključeno celoto povezane gore
gorstvo - v zaključeno celoto povezana gorovja.
grapa - Jarek v gorskem pobočju, izgrebina na strmini ali steni, ki jo je izoblikovala hudourniška voda.
greben - Stik dveh strmin ali celo stenskih pobočij.
greda - Poševno se dvigajoča polica.
Gri-Gri - Samozatezni pripomoček za varovanje.
Gorniki Brestanica - Fajn pobje!

H

hrbet - Zaobljena gorska vzpetina, nastala zaradi tektonskih premikov oziroma kolizije dveh tektonskih plošč. Označuje tako gorski hrbet kot hrbet v oceanih in morjih.

I

igla - Oster živoskalni stolp ali steber.

K

kamin - Strma in ozka grapa, ki jo omejujeta navpični vzporedni steni.
klin - Se uporabljajo za varovanje in pogosto tudi za napredovanje.
klonica - Lopa, manjša votlina.
kočna - Ledeniška dolina z gornjim polkrožno zaključenim delom, pogosto ime za gore nad temi dolinami.
komarča - Strm, skalnat več deset ali sto metrov visok prag nad koncem ledeniških dolin.
kompas - navigacijska priprava, ki določa smer severa s pomočjo magnetne igle.
komplet - Dve vponki, ki sta povezani s trakom. Eno vpnemo v klin, v drugo pa vrv.
kot - Stik dveh pokončnih ploskev v steni, tudi zaključek doline.
kuk - Špičast oster vrh.

L

leva - Majhna in zelo plitva vdolbina v steni.
lijak - Strma žlebasta oblika, ki se od zgoraj navzdol oži.
lom - Strm pregib v pobočju.
lopa - Nekoliko večja kot leva, a ne globoka vdolbina v steni.
luknja - Okno, naravni predor skozi skalo.
luska - Pokončna skalnata plošča, ki se je z večino svoje površine ločila od osnove.

M

markacija - Znak, ki označuje planinsko ali pohodniško pot.
melišče - Področje (po navadi pod steno) z nasipanim peskom ter kamenjem.
metulj - Pripomoček za varovanje (pri tehničnem plezanju tudi napredovanje)
možic - Kamni položeni drug na drugega, ki označujejo planinsko ali pohodniško pot.

N

napušč - Bolj ali manj vodoravna spodnja ploskev izbokline, podobna strešnemu napušču (streha).
neskončna zanka - Zanka iz umetnega materiala, za navezovanje, varovanje na stujišču/varovališču.
niša - Manjša oglata votlinica z ravnim ali položnim dnom.

O

okno - Odprtina v steni večjih razsežnosti.
oprimek - Razčlemba v steni, za katero lahko med plezanjem primemo.
osmica - Pripomoček za varovanje in spuščanje po vrvi. Vozel ki se uporablja za privezovanje na pas.
ostenje - Skupina večjih sten, ki se dvigajo nad dolino in tvorijo celoto.
ozebnik - Ozek strm prehod med stenama, kjer se pozno poleti ali stalno zadržuje sneg.

P

peč - Starejši ljudski izraz za pečino, neporaščeno skalno območje, steno.
planota - Uravnan svet, ki je s strmejšimi pobočji ločen od nižjega ali višjega sveta.
plaz - Gmota snovi (sneg, zemlja), ki se na strmem pobočju loči, odtrga od celote in zdrsne navzdol.
plaznica - Pot po kateri se navadno usipajo plazovi.
pleče - Položni vršni del sten.
plezalni pas - Pas (lahko zgornji + spodnji del), namenjen plezanju.
plošča - Kamnita tvorba v obliki plošče.
pobočje - Del gore med vznožjem in njenim vrhom.
poč - Razpoka v steni, širša od reže, široka za roko ali nogo.
polica - Vodoravni ali rahlo nagnjeni del s steno med strmimi ploskvami, tekoč skalnat ali prsten raven pas.
poklina - Špranja, razpoka, prepoka v steni, v katero se da zabiti klin.
prusik - Pomožna vrvica
prag - Višji navpičen odsek v nagnjeni površini (stopnja < prag < skok).
previs - Del stene, ki ima naklonski kot večji od 90°.

R

rama - Širok, položen ali vodoraven del grebena.
raz - Rob kjer se stikata dve sosednji steni ali boka stebra.
raztežaj - Pri plezanju in alpinizmu, preplezana dolžina vrvi. (običajno 60m)
rebro - Neizrazit del raza ali neizrazita stebrasta oblika v steni.
reverso - Pripomoček za varovanje in spuščanje po vrvi.
reža - Stik dveh pobočij v zelo ostrem, položnem grebenu.
rob - Terenski lom, izrazit obronek, pod katerim je prepad s kamnito površino.
rušje - Nizek iglast grm, tvori skoraj neprehoden svet. Zadržuje erozijo in plazove.

S

sedlo - Širši zložnejši prehod čez gorsko sleme iz ene doline v drugo.
skalovje - Več velikih skal.
skok - Glej prag.
sleme - Enakomerno visoka podolgovata, strma gorska vzpetina. Po navadi porasel in nerazčlenjen.
steber - Visok, izrazit, izbočen del stene, ki je omejen s strmimi ploskvami.
stena - Pobočje sestavljeno iz gole kamnine, skoraj navpično skalnato pobočje.
stojišče - Mesto v steni, kjer je omogočeno stanje. Odtod plezalec varuje soplezalca.
stolp - Velika pokončna kamnita tvorba, ki je v spodnjem delu zaraščena s steno.
stop - Razčlemba v steni, na katero lahko med plezanjem stopimo.
svedrovec - Klin, za pritrditev katerega v steno izvrtamo luknjo in ga uvijemo vanjo. Uporablja se na mestih, kjer ni moč zabiti običajnega klina.

Š

škrbina - Ozek in oster presledek v grebenu.
šotor - Hiši podobna zložljiva priprava za začasno prenočevanje.
špik - Stožčasta oblika vzpetine. Koničast vrh gore.

V

vponka - Pripomoček za vpenjanje. Dve vponki povezani z zanko tvorita sistem, lahko pa se uporablja tudi samostojno.
vratca - Ozek presledek v grebenu, v katerem je mogoče speljati stezo.
vrh - Najvišji del gore.
vrv - Osnovni plezalni pripomoček, namenjen varovanju soplezalca. V alpinizmu se največ uporabljajo dinamične vrvi, ki se pri padcu raztegnejo in s tem ublažijo sunek. Kadar se vrv napelje za stalno, da se ob njej vzpenja z žimarji, se uporabi statična vrv.

Z

zagozda - Skala, ki se je ustavila in utrdila.
zajeda - Vdolbina v skalovju z zelo razprtima stenama.
zaščitna folija - Po navadi aluminijasta folija, za zaščito pred mrazom, v ekstremnih razmerah.
zatič - Pripomoček za varovanje.
zob - Stolpu podobna, ostra, navpična kamnita tvorba manjšega odseka.

Ž

žimar - Pripomoček za vzpenjanje po pritrjeni vrvi. Gibanje po vrvi je možno v smeri naprej, pri potegu pa mehanizem zgrabi vrv.
žleb - Strma izdolbina v steni ali pobočju, plitvejša in manj izrazita kot grapa.

vir: http://sl.wikipedia.org

mouseover